Voorwaarden

Datema transport, biedt u op deze pagina de mogelijkheid om de verschillende vervoerscondities door te lezen en eventueel te downloaden in PDF Formaat.

  • Transporten binnenland vallen onder de AVC Condities  pdf

  • Transporten buitenland vallen onder de CMR Condities  pdf

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing:

de Algemene Vervoerscondities 1983, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;

het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR);

de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenr. 238.